dlapacjenta.info

Neurologia - artykuły

Źródło
Neurony w naszym mózgu są niezbędne do przetwarzania informacji, ale ich badanie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Naukowcy z zespołu finansowanego ze środków UE projektu opracowali narzędzia optogenetyczne w celu rozwiązania powiązanych z tym problemów technicznych.
Naukowcy odkryli, w jaki sposób komórki gwiaździste nazywane astrocytami kontrolują rozwój mózgu i łączą obwody neuronowe, co stanowi krok w kierunku leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Percepcja czasu, przestrzeni i innych osób określa naszą sprawność umysłową w zakresie orientacji. Europejscy naukowcy znaleźli nowe dowody potwierdzające rolę orientacji w zaburzeniach neuropsychiatrycznych.
Uszkodzenie nerwów obwodowych jest częstą przyczyną niepełnosprawności, który dotyka setki tysięcy osób każdego roku w Europie. Członkowie finansowanego przez UE konsorcjum tworzą sztuczne implanty nerwów, które promują i wspierają naprawę uszkodzonych nerwów obwodowych na długich odcinkach.
Obecnie leczenie ostrego udaru zależy od znajomości momentu wystąpienia pierwszych objawów. Europejskie konsorcjum pracuje nad metodą określania okna terapeutycznego.
Leczenie każdej choroby powinno oferować maksimum korzyści terapeutycznych oraz minimum działań niepożądanych. Aby móc osiągnąć ten cel, naukowcy europejscy pracują nad biomarkerami genomu, zdolnymi do przewidywania odpowiedzi na leczenie padaczki.
Zespół z UE włączył się do prac mających na celu zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, pomagając w zapobieganiu upośledzeniu umysłowemu osób starszych. Uczestnicy projektu przekazali również tej grupie informacje o zaletach badań prowadzonych w ramach UE w dziedzinie zdrowia poprzez wspólne działania oraz zaangażowanie mediów takich jak filmy.
Kilka chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroba Parkinsona, jest związanych z zaburzeniami układu dopaminowego. Zrozumienie procesów regulacji syntezy dopaminy ułatwi poszukiwania nowych opcji terapeutycznych dla tych chorób, które dotykają milionów ludzi na całym świecie.
Choroby starcze stają się coraz powszechniejsze wraz ze zwiększaniem się długości życia. Poznanie patologii tych schorzeń i związanych z nią mechanizmów jest niezbędne dla znalezienia skutecznych metod leczenia.
Propriocepcja odnosi się do naszej zdolności odczuwania pozycji ciała i ruchu kończyn poprzez skomplikowaną integrację sygnałów w mózgu. Badacze finansowani przez UE analizowali wewnętrzne działanie mózgu podczas tego procesu.
Populacja europejska w coraz większym stopniu składa się z osób starszych. Przeciwdziałanie problemom poznawczym stało się kluczowe dla około 50% osób powyżej 85 roku życia, cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera.
Padaczka dotyka milionów ludzi na całym świecie i jest schorzeniem polegającym na spontanicznych i nieprzewidywalnych napadach, które mają źródło w mózgu. Jest potencjalnie niebezpiecznym schorzeniem i wynika z nieprawidłowej komunikacji między neuronami w mózgu.
Mielinacja jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania układu nerwowego. Badania nad mechanizmami regulującymi syntezę mieliny są niezwykle istotne, aby móc zidentyfikować nowe metody leczenia chorób demielinizacyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane.
Terapia genowa i komórkowa to nowo powstające, alternatywne metody leczenia. Konsorcjum europejskie ocenia możliwość zastosowania takich innowacyjnych metod w leczeniu padaczki.
W obwodowym układzie nerwowym regeneracja komórek nerwowych jest w dużym stopniu możliwa. Proces ten jest sterowany czynnikami chemotaktycznymi, uwalnianymi przez komórki Schwanna.
Inaczej niż w pozostałych tkankach, złożony przepływ informacji między komórkami mózgu reguluje przepływ krwi. Wyjaśnienie mechanizmów łączących źródła energii mózgu ze zużyciem energii jest ważne dla zrozumienia mechanizmów chorób neuropsychiatrycznych.
Komórki nerwowe mają charakterystyczne, rozgałęziające się wypustki zaopatrzone w guzkowate kolbki zwane kolcami. Są to miejsca, w których neurony komunikują się między sobą. W ramach pionierskich prac naukowcy stymulowali pojedyncze synapsy i obrazowali zmiany zachodzące w kolcach.
Jednym z najtrudniejszych zagadnień w neurofizjologii jest identyfikowanie i badanie wzajemnych powiązań i sprzężenia zwrotnego pomiędzy mózgiem i mięśniami. Możliwe zastosowania kliniczne wyników takich badań obejmują tworzenie nowych programów neurorehabilitacji i interfejsów mózg–komputer.
W ramach prac dofinansowanych ze środków unijnych naukowcy przeprowadzą pionierskie badania kliniczne, które pewnego dnia mogą dać chorym na Parkinsona nowe życie.
W jaki sposób komory ciśnieniowe mogą pomóc w walce z szybko narastającym problemem schorzeń degeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera? To jedno z zagadnień, które będzie przedmiotem prac prowadzonych w ramach nowego projektu, dofinansowanego przez NMI3.
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności