dlapacjenta.info

Walka z Parkinsonem za pomocą celowanych szczepionek terapeutycznych

Dział: neurolodzy.dlapacjenta.info

W ramach prac dofinansowanych ze środków unijnych naukowcy przeprowadzą pionierskie badania kliniczne, które pewnego dnia mogą dać chorym na Parkinsona nowe życie.

Taki przełom może zapewnić lepsze życie tysiącom ludzi. Choroba Parkinsona jest drugim najczęstszym schorzeniem neurodegeneracyjnym wśród starszej populacji. Szacuje się, że w samej tylko Europie mamy około 1,2 miliona chorych. Na chwilę obecną brak lekarstwa na tę chorobę a dostępne terapie służą jedynie leczeniu objawów. Choroba zaczyna się zazwyczaj od objawów niemotorycznych, po czym powoli – aczkolwiek stale – postępuje ku całkowitemu wycieńczeniu.

Trzeba dodać, że świadczenia zdrowotne na rzecz seniorów stają się coraz bardziej naglącym problemem społecznym i gospodarczym. Do roku 2025 ponad 20% Europejczyków będzie mieć co najmniej 65 lat, a szczególnie szybko wzrastać będzie liczba osób powyżej 80. roku życia. Starzenie się populacji oznacza rosnącą liczbę przypadków chorób fizycznych i psychicznych oraz zaburzeń czucia. Jeżeli Europa ma utrzymać koszty opieki zdrowotnej na rozsądnym poziomie i zapewnić przyzwoitą jakość życia milionom obywateli, choroby takie jak Parkinson muszą zostać opanowane.

Taki jest właśnie cel projektu SYMPATH. Mimo iż szczepionki terapeutyczne są przedmiotem intensywnych badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, jak dotąd żadna koncepcja nie dotarła do etapu praktyki klinicznej.

Nowa szczepionka oddziałuje na konkretne białko, zwane alfa-synukleiną, które odgrywa kluczową rolę w wystąpieniu i rozwoju choroby Parkinsona, jak również zaniku wieloukładowego (MSA). MSA to rzadka choroba neurodegeneracyjna, która cechuje się szybką progresją, doprowadzając zwykle do zgonu w ciągu dziewięciu lat. Wiąże się ze zwyrodnieniem komórek nerwowych w określonych obszarach mózgu, skutkując ograniczeniem ruchomości i problemami z zachowaniem równowagi.

Randomizowane próby, kontrolowane placebo, przeprowadzone zostaną w Wiedniu i Innsbrucku, Austria. Ich celem jest wykazanie bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki, przy czym naukowcy sprawdzać też będą aktywność szczepionki na poziomie immunologicznym i klinicznym.

Partnerzy projektu SYMPATH korzystają też z faktu, iż szczepionki cechują się niezwykle atrakcyjnym współczynnikiem efektywności kosztowej. Ich poziom ochrony jest zwykle wysoki, skutki uboczne minimalne, a liczba wymaganych szczepień niewielka. Wskaźnik kosztu do korzyści medycznych szczepionki terapeutycznej jest zatem nie do pobicia przez jakąkolwiek, opracowywaną obecnie formę leczenia. Tym sposobem projekt SYMPATH pomoże zaspokoić potrzeby ochrony zdrowia publicznego oraz wniesie wkład w zrównoważenie europejskiej opieki zdrowotnej.

Próby kliniczne rozpoczynają się zaledwie rok od rozpoczęcia działalności konsorcjum SYMPATH, co odzwierciedla wysoki poziom współpracy pomiędzy partnerami. Projekt otrzymał niemal 6 mln EUR dofinansowania z budżetu siódmego programu ramowego (7PR), a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2017 r. Koordynatorem ambitnego programu badawczego, realizowanego w ramach projektu, jest AFFiRiS z Wiednia, Austria. Wśród partnerów projektu znalazło się pięć wyższych uczelni i trzy MŚP z całej Europy.

Więcej informacji:

SYMPATH
http://www.sympath-project.eu/

data ostatniej modyfikacji: 2015-01-27 13:58:40


Polityka Prywatności