dlapacjenta.info

Propriocepcja

Dział: neurolodzy.dlapacjenta.info

Propriocepcja odnosi się do naszej zdolności odczuwania pozycji ciała i ruchu kończyn poprzez skomplikowaną integrację sygnałów w mózgu. Badacze finansowani przez UE analizowali wewnętrzne działanie mózgu podczas tego procesu.

Prawidłowa propriocepcja wymaga danych wejściowych dostarczonych do mózgu z kilku źródeł, takich jak receptory skórne i mięśniowe oraz narządy wzroku, słuchu i równowagi. Następnie mózg integruje te sygnały w celu wygenerowania odpowiednich w danej chwili sygnałów wyjściowych.

Naukowcy z projektu "Brain mechanisms of human limb movement sense" (BRAINPROP) zbadali rolę pierwotnej kory ruchowej w mediacji propriocepcji w mózgu. Aby wyjaśnić, jak mózg przetwarza informacje proprioceptywne, uczestnicy projektu BRAINPROP użyli zarówno czynnościowego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI), jak i przezczaszkowego stymulatora magnetycznego (TMS).

Eksperymenty z użyciem TMS wykonane na mięśniach ręki pokazały różnice w ich reprezentacji proprioceptywnej w korze ruchowej, co sugeruje, że jest ona zależna od zadania i pozycji.

Aby zbierać informacje z pasywnych ruchów ręki podczas aktywacji kory ruchowej, w eksperymentach z fMRI użyto techniki analizy przestrzennych wzorców aktywności mózgu (MVPA). W odróżnieniu od zwykle używanego ogólnego modelu liniowego, MVPA umożliwiło skuteczne rozróżnienie między wzorcami aktywacji w obszarach ruchowych dla wybranych pozycji ręki. W ten sposób uzyskano nowe informacje na temat aktywności kory ruchowej względem pozycji ręki podczas zginania i prostowania.

Kolejne interesujące podejście badawcze obejmowało zastosowanie opaski uciskowej wokół ramienia uczestników i indukowanie czasowego paraliżu przedramienia podczas eksperymentów fMRI. Uczestnicy używali potem sparaliżowanej ręki do pchania ze zróżnicowaną siłą. Dane obrazowania ujawniły, że pomimo braku sygnałów ze strony skóry i mięśni, sygnały ruchowe były wystarczające do aktywacji proprioceptywnych reprezentacji w korze ruchowej.

Wyniki projektu pogłębiły nasza wiedzę o przetwarzaniu przez mózg sygnałów proprioceptywnych, aby dokładnie określić pozycję i wygenerować ruch. Ta wiedza może okazać się nieoceniona w rehabilitacji pacjentów po udarze lub w protetyce.

data ostatniej modyfikacji: 2015-07-29 14:20:23


Polityka Prywatności