dlapacjenta.info

Zdrowy mózg

Dział: neurolodzy.dlapacjenta.info

Zespół z UE włączył się do prac mających na celu zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, pomagając w zapobieganiu upośledzeniu umysłowemu osób starszych. Uczestnicy projektu przekazali również tej grupie informacje o zaletach badań prowadzonych w ramach UE w dziedzinie zdrowia poprzez wspólne działania oraz zaangażowanie mediów takich jak filmy.

Starzenie się populacji stanowi poważne wyzwanie społeczne, którego jednym z aspektów są koszty systemów opieki zdrowotnej. Rządy mogą minimalizować te koszty poprzez promowanie zdrowego starzenia się, w szczególności pomagając zapobiec osłabieniu funkcji kognitywnych.

Finansowany przez UE projekt ASAPS (A sharing approach to promoting science) miał na celu wspieranie zdrowego starzenia się. Główne obszary badań dotyczyły utrzymania funkcji umysłowych i wspierania samodzielnego życia. Aby ten cel osiągnąć, konsorcjum złożone z ośmiu członków informowało ogół społeczeństwa o korzyściach, jakie przynoszą europejskie badania w dziedzinie zdrowia. Podejście to różniło się od innych zastosowaniem wspólnego podejścia do tworzenia treści cyfrowych w Internecie, z naciskiem na emocjonalne zaangażowanie mediów, w tym filmu. Konsorcjum funkcjonowało od października 2012 r. do września 2014 r., natomiast co najmniej do roku 2016 zapewniono hosting witryny internetowej.

Internetowa kampania projektu Hello Brain promowała zdrowie mózgu i ilustrowała europejskie badania mózgu. Powstały wielojęzyczne materiały, obejmujące serię krótkich, animowanych filmów, krótkie wywiady wideo z naukowcami oraz film dokumentalny o europejskich badaniach naukowych. Popularna witryna projektu zapewnia dostęp do filmów i dodatkowych informacji popularyzujących wiedzę o mózgu, w tym materiały drukowane.

Na witrynie internetowej dostępna była również aplikacja zapewniająca dostęp do materiałów i informacji o wydarzeniach, takich jak prezentacje publiczne. W trakcie realizacji projektu aplikację pobrano ponad 6 tysięcy razy, a filmy dotyczące projektu obejrzano łącznie 110 tysięcy razy. Konsorcjum wzbudziło znaczne zainteresowanie mediów drukowanych, transmisyjnych i internetowych. Materiały drukowane były szeroko rozpowszechniane, również w szkołach i bibliotekach.

Projekt ASAPS wspomógł koordynację europejskich badań mózgu, jednocześnie zwiększając ich widoczność i wpływ na opinię publiczną. Pomógł zwiększyć powszechną świadomość znaczenia zdrowia mózgu i dostarczył cennych informacji o tym, jak można je osiągnąć.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 14:34:20


Polityka Prywatności